Tin tức - thông báo

Kế hoạch dự kiến (đã thông báo từ 2/4)

File thời khóa biểu kỳ hè 2024

Kế hoạch đăng ký học:

  • 12h00 ngày 2/5 đến hết 8/5: mở hệ thống cho sinh viên đăng ký (chỉ đăng ký và hủy trong khoảng thời gian này)
  • 9/5: thông báo các lớp bị hủy, thông báo link đăng ký học ghép (tại đây) . Hạn đăng ký học ghép đến hết 12/5
  • 13/5: thông báo danh sách học ghép (tại đây)
  • 20/5: bắt đầu học kỳ hè