Tin tức - thông báo

Trường tổ chức cấp bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học cho sinh viên chính quy tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2024 tại Phòng Quản lý Đào tạo (Phòng 210 nhà A1) từ ngày 27/5/2024 (buổi sáng từ 9h-10h và buổi chiều từ 15h – 16h) trừ các ngày thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ tết.

Trường yêu cầu sinh viên:

  1. Sinh viên trước khi đến nhận bằng và bảng điểm tốt nghiệp cần đăng ký thông tin vào link đăng ký thông tin tốt nghiệp
  2. Sinh viên mang theo căn cước công dân và thẻ sinh viên để nhận bằng và bảng điểm tốt nghiệp. Đối với sinh viên cử tuyển/đào tạo theo địa chỉ, ngoài các giấy tờ trên sinh viên cần mang theo Giấy giới thiệu/Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo/Sở Nội vụ của Tỉnh đề nghị cho sinh viên nhận bằng
  3. Trong trường hợp có người đến nhận thay bằng tốt nghiệp yêu cầu phải có giấy ủy quyền có xác nhận của Chủ tịch UBND Phường/xã hoặc xác nhận của công chứng viên Phòng Công chứng và phải có chứng minh thư/căn cước công dân bản gốc và bản sao (bản photocopy/bản sao công chứng) của Người ủy quyền và người được ủy quyền. Trường không chấp nhận giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan nơi công tác.
  4. Sinh viên có nhu cầu nhận bản sao từ sổ gốc của bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm cuối khóa đăng ký tại đăng ký dịch vụ công

Trân trọng!