Tin tức - thông báo

Kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ

  1. Lịch kiểm tra

- Thời gian dự kiến: Buổi sáng, ngày 15/6/2024

- Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

(Nhà trường sẽ thông báo danh sách phòng thi trước ngày 12/6/2024)

  1. Đăng ký kiểm tra

- Sinh viên đăng ký online tại đường link sau:  https://forms.office.com/r/QMnvDVXNAU

- Thời hạn trước ngày 5/6/2024

  1. Lệ phí kiểm tra

- Lệ phí kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ: 300.000đ/sinh viên;

- Nhà trường tính lệ phí thi vào học phí của sinh viên.

  1. Kết quả:

Kết quả sẽ được đăng trên trang http://daihocchinhquy.neu.edu.vn.