Tin tức - thông báo

Thực hiện kế hoạch số 946/KH-ĐHKTQD v/v tổ chức cho sinh viên đại học chính quy đi học GDQP&AN kỳ hè năm 2024.

Thời gian học (dự kiến): từ ngày 08/6/2024

Địa điểm học: Trường Quân sự BTL Thủ Đô.

Danh sách sinh viên đã đăng ký học: Danh sách sv đăng ký

Sinh viên đi xe số 19 và 22, 9h ngày 8/6/2024 có mặt tại sảnh A1

 Kế hoạch tổ chức học GDQP kỳ hè năm 2024

Trân trọng!