Tin tức - thông báo
  1. Đối tượng, thời gian, địa điểm

- Đối tượng: Sinh viên đại học chính quy, liên thông đại học chính quy (ĐHCQ, LTCQ) của 10 trường khối kinh tế đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác;

- Thời gian: Học từ 20/5/2024 đến 23/6/2024; Thi dự kiến từ 24/6/2024 đến 30/6/2024;

- Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế quốc dân, 207 Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quân Hai Bà Trưng, Hà Nội.

  1. Chương trình học chính khóa:

- Theo lịch học học kỳ hè năm học 2023-2024 hệ đại học chính quy của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (có danh sách các học phần dự kiến kèm theo).

- Sinh viên theo dõi thông báo cập nhật tại trang: https://daihocchinhquy.neu.edu.vn 

- Sinh viên đăng ký và nộp hồ sơ tại các trường cử đi:

+ Trước ngày 28/4/2024;

+ Đơn đăng ký tham gia chương trình trao đổi sinh viên;

+ Căn cước công dân (bản sao).

- Phòng QLĐT, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

+Tiếp nhận danh sách từ các trường và phản hồi danh sách sinh viên được chấp nhận tham gia, trước ngày 30/4/2023.

+ Ra quyết định tiếp nhận người học và biên chế vào các lớp học phần phù hợp; cập nhật thông tin sinh viên vào hệ thống quản lý, cấp mã sịnh viên, tài khoản sinh viên và email sinh viên, tạo lớp sinh viên, lớp học phần trên phần mềm quản lý đào tạo PSC-UIS (trước ngày 8/5/2024).

+ Tổ chức tiếp nhận sinh viên khi sinh viên đến nhập học, hướng dẫn các thủ tục nhập học và các thông tin liên quan khác (trước ngày 20/5/2024). 

  1. Lệ phí:

- Học phí được tính theo quy định hiện hành của trường Đại học Kinh tế Quốc dân:  600.000vnđ/Tín chỉ.

- Sinh viên đăng ký tham dự có nghĩa vụ hoàn thành lệ phí trước ngày 24/6/2024. Hình thức chuyển khoản theo thông tin:

ĐV hưởng: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Số TK: 999926666899 - Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh HN

Nội dung: MSV_Họ và tên_Nop hoc phi hoc trao doi 2023-2024-HK2.

- Phí nội trú: 1.500.000 vnđ/ tháng/ sinh viên (căn cứ vào thực trạng của kí túc xá).

- Phí đi lại, sinh hoạt: Sinh viên tự túc.

Toàn bộ kinh phí sinh viên nộp trực tiếp tại Trường Đại học kinh tế Quốc dân.

  1. Công nhận kết quả học tập cho sinh viên trao đổi

Sinh viên hoàn thành khóa học sẽ được cập nhật trên hệ thống và cấp quyết định công nhận kết quả học tập của sinh viên và gửi về trường cử đi trước ngày 01/8/2024.

Thông báo tổ chức trao đổi sinh viên học kỳ hè 2024 tại NEU

Học phần dự kiến mở kỳ hè 2024