Tin tức - thông báo

Thông báo học trao đổi kỳ hè tại Đại học kinh tế - ĐH Đà Nẵng

Link đăng ký: https://forms.office.com/r/A4KYKEikD8 

Sinh viên hoàn thiện hồ sơ trước ngày 28.4.2024 tại phòng quản lý đào tạo ( Phòng 211-A1) gồm:

  • Đơn đăng ký có chữ ký xác nhận của sinh viên và phụ huynh. Mẫu: Mẫu phiếu kê khai
  • Bản sao căn cước công dân, thẻ sinh viên.

Trân trọng !