Tin tức - thông báo

Lịch thi Chính quy:

https://daotao.neu.edu.vn/vi/lich-thi-2913/lich-thi-hk2-2023-2024-he-dai-hoc-chinh-quy-khoa-62-63-64

 

Lịch thi Văn bằng II Chính quy:

https://daotao.neu.edu.vn/vi/lich-thi-2913/lich-thi-hk2-2023-2024-he-van-bang-ii-chinh-quy

 

Lịch thi các CTDT học bằng tiếng Anh hệ Chính quy:

https://daotao.neu.edu.vn/vi/lich-thi-2913/lich-thi-cac-ctdt-hoc-bang-tieng-anh-dai-hoc-chinh-quy-hk2-2023-2024-khoa-62-64

 

Hướng dẫn sử dụng module Hoãn thi / Thi bổ sung. Thời hạn đăng ký hoãn thi: Đến hết 20/5/2024. Thời hạn đăng ký thi bổ sung: đến hết 30/4/2024. Danh sách thi bổ sung của các môn tự luận sẽ được gửi vào mail sv (@st) trước ngày thi, sv tự in và mang vào phòng thi.