Tin tức - thông báo

- Sinh viên Đại học chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp đọc kỹ các điều kiện tốt nghiệp và cụ thể thời gian chi tiết xét tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2024 Thông báo xét tốt nghiệp ĐHCQ đợt tháng 4/2024

- Sinh viên vào tài khoản cá nhân trên daihocchinhquy.neu.edu.vn để đăng ký xét tốt nghiệp. Thời gian đăng ký từ 03/04/2024 đến 10/04/2024

- Sinh viên đăng ký chuyển điểm/xét CĐR trước ngày 31/03/2024 sẽ kịp xét tốt nghiệp đợt tháng 4/2024. Sinh viên đăng ký sau thời gian đó sẽ xét tốt nghiệp đợt tiếp theo.

- Các mẫu đơn kèm theo (đơn xin hoãn xét tốt nghiệp do đang học nâng điểm (dành cho sinh viên K62) và đơn đề nghị xét tốt nghiệp muộn/sớm). Thời gian nộp đơn: trước 17h ngày 10/04/2024 bằng cách gửi trực tiếp (tại phòng 210, tầng 2, nhà A1) hoặc gửi bản scan qua email: hat@neu.edu.vn/cần có reply xác nhận.

các mẫu đơn học vụ

Trân trọng!!