Tin tức - thông báo

Trường thông báo danh sách sinh viên xét tốt nghiệp Đại học chính quy đợt tháng 3 năm 2024 (báo cáo hội đồng)

kết quả xét tốt nghiệp ĐHCQ đợt tháng 3_2024_final

Trường đề nghị sinh viên:

  • Kiểm tra, đối chiếu danh sách về các thông tin tốt nghiệp
  • Gửi ý kiến phản hồi (nếu có) về Phòng Quản lý Đào tạo qua email: hat@neu.edu.vntrước 17h ngày 12/3/2024. Sau thời gian trên bộ phận thường trực sẽ tổng hợp danh sách và trình Hội đồng.
  • Sinh viên chưa đạt điều kiện về đơn đề nghị xét tốt nghiệp muộn/sớm cần hoàn thiện và gửi đơn đề nghị trước 17h ngày 12/3/2024bằng cách gửi trực tiếp (tại phòng 210, tầng 2, nhà A1) hoặc gửi bản scan qua email: hat@neu.edu.vn/cần có reply xác nhận.

các mẫu đơn học vụ dành cho sinh viên

Trân trọng!!