Tin tức - thông báo

Phòng QLĐT thông báo kết quả kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ 

Sinh viên kiểm tra kết quả tại: Kết quả thi Chuẩn đầu ra ngày 2.3.2024

Sinh viên có nhu cầu phúc khảo bài thi đăng ký tại phòng 211-A1 từ 8h00 - 16h00 ngày 11/3/2023

Trân trọng !