Tin tức - thông báo

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ HỌC VÀ THỜI KHÓA BIỂU

KỲ XUÂN 2024 (K62, K63, K64, VB2)

 

  • Từ 02/12/2023 đến hết 03/12/2023, Nhà trường sẽ tổ chức đăng ký mặc định cho sinh viên theo lớp chuyên ngành như dự kiến kế hoạch giảng dạy kỳ xuân đã công bố. Sinh viên nào nợ học phí sẽ không được đăng ký mặc định.
  • Từ 12h00 ngày 04/12 đến hết ngày 08/12: Mở hệ thống đăng ký cho Sv các khóa 59, 60, 61, VB2, tối đa 18TC
  • Từ 12h00 ngày 05/12 đến hết ngày 08/12: Mở hệ thống đăng ký cho sv khóa 62, tối đa 18TC
  • Từ 12h00 ngày 06/12 đến hết ngày 08/12: Mở hệ thống đăng ký cho sv khóa 63, tối đa 18TC
  • Từ 12h00 ngày 07/12 đến hết ngày 08/12: Mở hệ thống đăng ký cho sv khóa 64, tối đa 18TC
  • Từ 12h00 ngày 09/12 đến hết ngày 10/12: SV được đăng ký tối đa 25TC (riêng sv ngành NNA là 30TC)
  • Từ 11/12/2023 đến 13/12/2023: Thông báo danh sách các lớp học phần bị hủy do có sĩ số dưới 20
  • Từ 12h00 ngày 14/12/2023 đến hết 16/12/2023:

        - Mở lại hệ thống đăng ký học để các sinh viên thuộc các lớp bị hủy có thể đăng ký vào các lớp còn slot (chỉ đăng ký, không hủy).

        - Một số học phần có nhiều lớp bị hủy, trong khi tổng số lượng sv trong các lớp bị hủy đó lại đủ để mở thành 1 lớp (20 sv trở lên). Do đó Nhà trường mở thêm các lớp tiết 9-10 từ thứ 2 đến thứ 7 để đáp ứng nhu cầu học, đồng thời giảm tối đa nguy cơ bị trùng TKB (chỉ ưu tiên đăng ký cho K63 trở về trước). Link đăng ký vào các lớp này tại đây (mở link vào 12h00 ngày 14/12). Kết quả chỉ có 3 LHP có số lượng đk >=20 sv: Bảo hiểm y tế, Ngoại ngữ 2.3 (Tiếng Pháp 3), Phân tích chi phí lợi ích. TKB đã hiện trong tài khoản sv đăng ký vào các lớp trên.

        - Tiếp nhận các yêu cầu đăng ký học của sinh viên do thay đổi chương trình đào tạo (học ghép). Link đăng ký tại đây (mở link vào 12h00 ngày 14/12). Danh sách sv đăng ký học ghép thành công

  • 18/12/2023: Bắt đầu học kỳ Xuân 2024. Nhà trường tiếp nhận các yêu cầu hủy học phần từ 18/12/2023 đến hết 31/12/2023 (Link tiếp nhận).
  • Link download TKB (Nếu có cập nhật sẽ ghi ngày cập nhật ở tên file)

Mọi thắc mắc nếu có, sinh viên vui lòng sử dụng email Trường cấp gửi về địa chỉ: minhpd@neu.edu.vn (Phạm Đức Minh)