Tin tức - thông báo

Các em sinh viên khóa 64 xem KH tổ chức học GDQP&AN năm 2023 trong file đính kèm dưới đây!

Sinh viên tham dự đợt học lưu ý xem phân công xe và sơ đồ xe và tập trung lên xe đúng theo phân công, thời gian.

Những sinh viên đã làm đề nghị hoãn học đợt này sẽ có danh sách cập nhật sau.

 Trân trọng!

KH_to_chuc_hoc_GDQP&AN_nam_2023

Danh sách cán bộ phụ trách sinh viên

Danh sách cán bộ phụ trách xeDanh sách phân công cán bộ phụ trách xe (excel)

Bộ tư lệnh Thủ đô - Sơn Tây

Thông báo của BTL Thủ đô (Sota)

Video hướng dẫn nhập học của Bộ tư lệnh Thủ đô - Sơn Tây

Danh sách sinh viên tại Bộ Tư lệnh Thủ đô _ Sơn Tây

Sơ đồ, vị trí xe ca 1

Sơ đồ, vị trí xe ca 3

Danh sách theo xe

Đại học Hùng Vương - Việt Trì

Thông báo tới sinh viên Đại học Hùng Vương

Video hướng dẫn nhập học của Đại học Hùng Vương

Danh sách sinh viên tại Trường Đại học Hùng Vương

 Sơ đồ, vị trí xe ca 2

Danh sách sinh viên theo xe

Đại học Công nghiệp - Hà Nam

Video hướng dẫn nhập học của Đại học Công nghiệp

Thông báo của Trường Đại học Công nghiệp (Hana)

Danh sách sinh viên tại Trường Đại học Công nghiệp

 Sơ đồ, vị trí xe ca 1

 Sơ đồ, vị trí xe ca 3\

Danh sách sinh viên theo xe