Tin tức - thông báo

Thân gửi các em sinh viên hệ Đại học Chính quy Thông báo về việc thu học phí học kỳ 2 2022-2023 đối với sinh viên hệ Đại học Chính quy theo link dưới đây:

https://daotao.neu.edu.vn/vi/hoc-phi-hoc-bong/thong-bao-ve-viec-thu-hoc-phi-hoc-ky-2-2022-2023-doi-voi-sinh-vien-he-dai-hoc-chinh-quy