Tin tức - thông báo

Trường thông báo về Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp ĐHCQ đợt 4 năm 2022 và đợt tháng 1 năm 2023_báo cáo HĐ_final

kết quả xét TN đợt 4_2022 va dot thang 1_2023_final

Trường đề nghị sinh viên:

  • Đối chiếu, kiểm tra lại các thông tin (mã sinh viên, lớp, ngày sinh, giới tính, điểm TBC, xếp loại, các điều kiện tốt nghiệp...)
  • Sinh viên có ý kiến phản hồi vui lòng gửi về P.QLĐT qua email : hat@neu.edu.vn trước 17h ngày 04/02/2023. Sau thời gian trên, Phòng QLĐT sẽ tổng hợp và trình Hội đồng xét tốt nghiệp
  • Sinh viên chưa đạt điều kiện về đơn đề nghị xét tốt nghiệp muộn/sớm cần hoàn thiện theo mẫu đơn đề nghị xét tốt nghiệp muộn/sớm và gửi về Phòng QLĐT (qua email: hat@neu.edu.vn hoặc trực tiếp tại p210 nhà a1) trước 17h ngày 03/02/2023.
  • Sinh viên chưa đạt điều kiện về học phí, cần hoàn thiện và gửi minh chứng về Phòng QLĐT (qua email: hat@neu.edu.vn hoặc trực tiếp tại p210 nhà a1) trước 17h ngày 03/02/2023.

Trân trọng!!!