Tin tức - thông báo

Các em sinh viên hệ ĐHCQ có nhu cầu học song song hai chương trình và đủ điều kiện học xem KH trong thông báo dưới đây! Trân trọng!

KH_to_chuc_tu_van_tuyen_sinh_hoc_cung_luc_hai_chuong_trinh_nam_2023.pdf