Tin tức - thông báo

Thân gửi tới các em sinh viên lịch thi HK1 2022-2023 hệ CQ cho các lớp học phần khóa 61,62,63 và VB2CQ theo link dưới đây

Lich thi CQ

Lịch thi VB2CQ

Chương trình đào tạo Tiếng Anh

Link đăng ký thi bổ sung Thời gian đăng ký đến hết 16/11/2022.

Danh sách sv đăng ký thi bs thành công

Thủ tục hoãn thi: sv dùng mail được nhà trường cấp gửi đơn hoãn thi, đính kèm bản scan các minh chứng đến minhpd@neu.edu.vn (trước hoặc trong ngày thi). Nếu hồ sơ hợp lệ, danh sách sẽ được cập nhật ở link dưới

Danh sách sv hoãn thi hợp lệ kỳ 1 2022-2023

Danh sách học ghép kỳ 1 2022-2023 (chia theo bộ môn)

________________________________________________

Thời gian thi:

Thời gian của các ca thi tự luận như sau: Ca 1 từ 7 giờ 00’, Ca 2 từ 9 giờ 00’, Ca 3 từ 13 giờ 00’, ca 4 từ 15 giờ 00’. Ca 5 từ 18 giờ 00’. Đối với các môn thi tự luận trên máy tính, vẫn thi 5 ca/1 ngày như bình thường.

      *  Riêng thi trắc nghiệm trên máy tính: Bố trí 7 ca thi/ngày:  Ca 1 : từ 7 giờ – 8

giờ,  Ca 2 : 8 giờ 30 – 9 giờ 30,  Ca 3: 10 giờ – 11 giờ,   Ca 4 : từ 13 giờ – 14 giờ,   Ca 5 : 14giờ 30 – 15 giờ 30,  Ca 6 : 16 giờ – 17 giờ, Ca 7: từ 18 giờ.