Tin tức - thông báo

Nhà trường thông báo về việc kiểm tra tiếng Anh giữa kỳ đối với sinh viên K62, 63 như sau:

1. Đối tượng sinh viên phải kiểm tra: Sinh viên khóa 62&63 chưa đạt chuẩn đầu ra

( Sinh viên tự kiểm tra tình trạng đạt Chuẩn đầu ra của mình trên hệ thống)

2. Sinh viên được miễn kiểm tra tiếng Anh giữa kỳ:

  1. Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế mức điểm tối thiểu như sau:

IELTS

TOEFL iBT

TOEIC ( 04 kỹ năng )

Nghe - đọc

Nói – Viết

5.5

46-59

600-725

270

- Nộp minh chứng tại Link:  https://forms.office.com/r/TyLswkvGwh

- Thời hạn: trước ngày 19/11/2022.

- Sinh viên chịu trách nhiệm về tính xác thực của minh chứng nộp.

Đối tượng sinh viên khác được miễn kiểm tra tiếng Anh giữa kỳ bao gồm:

- Lưu học sinh;

- Sinh viên các chương trình tiên tiến, chất lượng cao và POHE;

- Sinh viên các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

  1. Dạng thức bài kiểm tra

Nhà trường giao Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế đầu mối phối hợp với Tổ chức giáo dục IDP Việt Nam để tổ chức kiểm tra năng lực tiếng Anh giữa kỳ cho sinh viên đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc tế.

- Dạng thức bài thi theo cấu trúc bài thi IELTS (thi hai kỹ năng trực tiếp trên máy tính):     

+ Bài thi Nghe gồm 40 câu hỏi– chia thành 4 phần, thời gian làm bài khoảng 30 phút.

+ Bài thi Đọc gồm 40 câu hỏi– chia thành 3 phần, thời gian làm bài 60 phút.

- Lịch kiểm tra dự kiến: Từ ngày 28/11/2022 - 20/12/2022.

- Danh sách ca thi, phòng thi cụ thể, sinh viên theo dõi tại trang đại học chính quy:

www.daihocchinhquy.neu.edu.vn

(mục thông báo, muộn nhất 05 ngày trước ngày kiểm tra)

Thông báo kiểm tra Tiếng Anh giữa kì K62,63

 

Trân trọng !