Tin tức - thông báo

Phòng QLĐT thông báo lịch tổ chức thi chuẩn đầu tiếng Anh cho sinh viên K58 trở về trước như sau:

1. Lịch thi

- Thời gian dự kiến: ngày 26/11/2022

            + Từ 8h00-11h30: thi kỹ năng Nghe - đọc - viết

            + Từ 13h30-17h30: thi tra kỹ năng Nói (phỏng vấn)

- Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

(Nhà trường sẽ thông báo danh sách phòng thi trước ngày 24/11/2022)

2. Đăng ký thi

- Sinh viên đăng ký online bằng email sinh viên được trường cấp tại đường link sau:  https://forms.office.com/r/6V3126jJvQ

- Thời hạn trước 17h00 ngày 15/11/2022

- Liên hệ để được hỗ trợ về email sinh viên và mật khẩu: ThS. Phạm Đức Minh, Email: minhpd@neu.edu.vn

3. Lệ phí thi

- Lệ phí thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ: 300.000đ/sinh viên;

- Nhà trường tính lệ phí thi vào học phí của sinh viên.

4. Kết quả thi

- Kết quả sẽ được đăng trên trang http://daihocchinhquy.neu.edu.vn.