Tin tức - thông báo

- Sinh viên Đại học chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp đọc kỹ các điều kiện tốt nghiệp tại mục III phần 2 kế hoạch xét tốt nghiệp 2022 kế hoạch xét TNCQ năm 2022 và cụ thể thời gian chi tiết xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2022 thông báo xét tốt nghiệp ĐHCQ đợt 3 năm 2022

- Sinh viên vào tài khoản cá nhân trên daihocchinhquy.neu.edu.vn để đăng ký xét tốt nghiệp. Thời gian đăng ký từ 12/9/2022 đến 05/10/2022

- Các mẫu đơn kèm theo (đơn xin hoãn xét tốt nghiệp do đang học nâng điểm (dành cho sinh viên K60,61) và đơn đề nghị xét tốt nghiệp muộn/sớm). Thời gian nộp đơn: trước 17h ngày 05/10/2022 bằng cách gửi trực tiếp (tại phòng 210, tầng 2, nhà A1) hoặc gửi bản scan qua email: hat@neu.edu.vn/cần có reply xác nhận.

 

đơn xin hoãn xét tốt nghiệp_K60

đơn đề nghị xét tốt nghiệp muộn/sớm 

Trân trọng!!