Tin tức - thông báo
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chúc mừng các sinh viên đã tốt nghiệp hệ chính quy đợt tháng 8 năm 2022, chúc các tân cử nhân sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Chi tiết danh sách tại file: dssv được công nhận TNCQ đợt tháng 8 năm 2022

Trường thông báo và đề nghị sinh viên:

  • Sinh viên ĐHCQ tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2022 kiểm tra lại các thông tin (mã sinh viên, lớp, ngày sinh, giới tính, điểm TBC, xếp loại - đây là các thông tin rất quan trọng để in và cấp bằng cho sinh viên). Nếu có sai sót, sinh viên phản ánh về địa chỉ email hat@neu.edu.vntrước 17h ngày 03/09/2022
  • Trường trả giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong thời gian chờ cấp bằng cho sinh viên trực tiếp tại bộ phận một cửa – sảnh G nhà A1 (quầy số 10) từ ngày 06/09/2022 (sáng từ 9-10h, chiều từ 15-16h, trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ tết). 
  • Trường gửi bản mềm/bản scan giấy CNTN tạm thời cho sinh viên qua email NEU của sinh viên .
  • Sinh viên đăng ký online nhận thêm giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời/bản sao từ sổ gốc của bằng và bảng điểm cuối khóa tại địa chỉ: đăng ký dịch vụ 1 cửa 

Trân trọng!