Tin tức - thông báo

Phòng Quản lý đào tạo thông báo về việc tổ chức buổi đối thoại với sinh viên ĐHCQ chưa tốt nghiệp thuộc Khóa 58 trở về trước.

  1. Mục đích

- Nhằm nắm bắt thông tin, tình hình học tập, những vướng mắc gặp phải trong quá trình học tập, hoàn thành chương trình đào tạo và các điều kiện tốt nghiệp;

- Có phương án phù hợp để hỗ trợ sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo và các điều kiện tốt nghiệp.

  1. Thành phần tham dự

- Đơn vị thường trực, chủ trì: Phòng Quản lý đào tạo;

- Đơn vị phối hợp: Phòng Công tác chính trị và quản lý sinh viên; Phòng Tài chính kế toán, đại diện lãnh đạo, trợ lý các Khoa/Viện có sinh viên.

- Sinh viên đại học chính quy chưa tốt nghiệp từ khóa 58 về trước.

  1. Thời gian và địa điểm tổ chức

- 18h00 ngày 05/5/2022,

- Phòng hội thảo G.

- Hình thức: off/online   

Đề nghi các em sinh viên thuộc đối tượng trên có nhu cầu tham dự đăng ký theo đường link sau: https://forms.office.com/r/v8dUZRZZwu 

Trân trọng !