Tin tức - thông báo

Kính gửi: Sinh viên đại học chính quy

 

Nhà trường thông báo về phương án tổ chức cho sinh viên ĐHCQ đi học GDQP&AN vào kì hè năm 2022 như sau:

- Thời gian học dự kiến vào giữa tháng 7-2022 (sau khi kết thúc học và thi học kì hè năm học 2021-2022);

- Đối tượng là sinh viên ĐHCQ khóa 63 và các sinh viên ĐHCQ các khóa 62 trở về trước chưa hoàn thành các học phần GDQP&AN, không bao gồm các đối tượng sinh viên thuộc Viện Tiến tiến, CLC và POHE.

- Phương thức đăng kí: Để nắm được số lượng sinh viên đăng kí học phục vụ cho công tác tổ chức các lớp học, sinh viên bắt buộc phải đăng kí học theo đường link sau:

https://forms.gle/PwsBFom571ch1EDH6

Thời hạn đăng kí cuối cùng trước ngày 30/4/2022

Mọi vấn đề thắc mắc liên quan, sinh viên liên hệ: TS. Phùng Chí Cường, chuyên viên Phòng Quản lý đào tạo, email: cuongpc@neu.edu.vn để được hỗ trợ giải quyết.

Trân trọng!