Tin tức - thông báo

Phòng Quản lý đào tạo thông báo danh sách ca thi, phòng thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh ngày 16/4.

Sinh viên kiểm tra thông tin trong file đính kèm: Danh sách phòng thi ngày 16/4

Sinh viên lưu ý:

  • Có mặt tại phòng thi trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng thi. (Có mặt lúc 7h00, thời gian bắt đầu làm bài thi 7h30).
  • Mang theo đầy đủ giấy tờ: Thẻ sinh viên, chứng minh thư/căn cước công dân. 
  • Sinh viên sẽ thi lần lượt 04 kỹ năng trong buổi sáng thứ 7, ngày 16/4.
  • Có vấn đề thắc mắc, phát sinh trong buổi thi, sinh viên tới phòng Hội đồng D2_103 để được giải quyết. 

Trân trọng !