Tin tức - thông báo

Thân gửi các em sinh viên lịch thi học kỳ mùa xuân năm học 2021-2022 (HK2 2021-2022) cho các lớp học phần thuộc hệ Chính quy và Văn bằng 2 Chính quy từ khóa 62 trở về trước.

Lịch thi Chính quy khóa 62 trở về trước

Cac CTDT hoc bang tieng Anh

VB2CQ khóa 62 trở về trước

Thời gian các ca thi:

Thời gian của các ca thi tự luận: Ca 1 từ 7 giờ 00’, ca 2 từ 9 giờ 00’ Ca 3 từ 13 giờ 00’, ca 4 từ 15 giờ 00’, ca 5 từ 18 giờ 00. Đối với các môn thi tự luận trên máy tính, vẫn thi 5 ca/1 ngày như bình thường.

Thi trắc nghiệm trên máy tính: 7 ca thi/ngày:  Ca 1 : từ 7 giờ – 8

giờ,  Ca 2 : 8 giờ 30 – 9 giờ 30,  Ca 3: 10 giờ – 11 giờ,   Ca 4 : từ 13 giờ – 14 giờ,   Ca 5 : 14giờ 30 – 15 giờ 30,  Ca 6 : 16 giờ – 17 giờ, Ca 7 từ 18 giờ

Danh sách sv đăng ký thi bổ sung thành công. Nhà trường sẽ gửi bản PDF danh sách thi bổ sung vào mail outlook của từng sv trước ngày thi. SV tự in ra để nộp cho cán bộ coi thi (với các môn thi tự luận). Với các môn thi trắc nghiệm trên máy tính, sv không cần danh sách này. Lưu ý: lịch thi bổ sung sẽ không cập nhật trong tài khoản, sv chủ động đi thi theo lớp học phần đã đăng ký thành công.

SV hoãn thi: gửi bản scan đơn xin hoãn thi và các giấy tờ chứng minh vào minhpd@neu.edu.vn (trước ngày thi)

Danh sách sinh viên được hoãn thi hợp lệ kỳ 2 2021-2022 (được phép thi lại tính điểm lần 1, sẽ update cho đến hết kỳ thi)

Ds học ghép kỳ mùa xuân