Tin tức - thông báo
LỊCH CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN ĐHCQ    
     
Ngày Học tại Trung tâm
GDQP&AN VÀ TẠI TRƯỜNG
Buổi sáng (8h00 -11h00) Buổi chiều (14h00 - 16h30) Nơi nhận  
8/4/2022 Trường Quân sự Bộ Tư Lệnh Thủ Đô Bảo hiểm K62 (8h00-9h00) Công nghệ thông tin K62 (14h00-15h00) Bộ phận một cửa Quầy 11 ( Tầng G nhà A1 - cửa nhìn ra hồ nước)  
8/4/2022 Trường Quân sự Bộ Tư Lệnh Thủ Đô Công nghệ Tài chính K62 (9h00-9h30) Định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro K62 (15h00-15h30) Bộ phận một cửa Quầy 11 ( Tầng G nhà A1 - cửa nhìn ra hồ nước)  
8/4/2022 Trường Quân sự Bộ Tư Lệnh Thủ Đô Đầu tư tài chính (BFI) k62(9h30-10h00) Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh K62 (15h30-16h00) Bộ phận một cửa Quầy 11 ( Tầng G nhà A1 - cửa nhìn ra hồ nước)  
8/4/2022 Trường Quân sự Bộ Tư Lệnh Thủ Đô Hệ thống thông tin quản lý K62 (10h00-11h00) Khoa học máy tính K62 (16h00-16h30) Bộ phận một cửa Quầy 11 ( Tầng G nhà A1 - cửa nhìn ra hồ nước)  
12/4/2022 Trường Quân sự Bộ Tư Lệnh Thủ Đô Khoa học quản lý k62 (8h00-9h30) Kinh tế và Quản lý đô thị K62 (14h00-15h00) Bộ phận một cửa Quầy 11 ( Tầng G nhà A1 - cửa nhìn ra hồ nước)  
12/4/2022 Trường Quân sự Bộ Tư Lệnh Thủ Đô Kinh tế học K62 (9h30-11h00) Kinh tế học tài chính K62 (15h00-16h00) Bộ phận một cửa Quầy 11 ( Tầng G nhà A1 - cửa nhìn ra hồ nước)  
13/4/2022 Trường Quân sự Bộ Tư Lệnh Thủ Đô Ngân hàng K62 (9h00-10h00) Quản lý tài nguyên &Môi trường K62 ( 14h00-15h00) Bộ phận một cửa Quầy 11 ( Tầng G nhà A1 - cửa nhìn ra hồ nước)  
13/4/2022 Trường Quân sự Bộ Tư Lệnh Thủ Đô Ngôn ngữ Anh k62(10h00-11h00) Quản lý công K62 (15h00-16h30) Bộ phận một cửa Quầy 11 ( Tầng G nhà A1 - cửa nhìn ra hồ nước)  
14/4/2022 Trường Quân sự Bộ Tư Lệnh Thủ Đô Tài chính công k62 (8h00-9h30) Toán kinh tế K62  Bộ phận một cửa Quầy 11 ( Tầng G nhà A1 - cửa nhìn ra hồ nước)  
14/4/2022 Trường Quân sự Bộ Tư Lệnh Thủ Đô Tài chính doanh nghiệp k62(9h30- 11h00)   Bộ phận một cửa Quầy 11 ( Tầng G nhà A1 - cửa nhìn ra hồ nước)  
15/4/2022 Đại học Hùng Vương Bất động sản K62(8h00-9h00) Kinh tế phát triển k62 (14h00-15h00) Bộ phận một cửa Quầy 11 ( Tầng G nhà A1 - cửa nhìn ra hồ nước)  
15/4/2022 Đại học Hùng Vương Quản trị khách sạn quốc tế k62 (9h00- 10h00) KT tài nguyên thiên nhiên K62 (15h00-16h00) Bộ phận một cửa Quầy 11 ( Tầng G nhà A1 - cửa nhìn ra hồ nước)  
15/4/2022 Đại học Hùng Vương Kinh tế nông nghiệp K62 (10h00-11h00)   Bộ phận một cửa Quầy 11 ( Tầng G nhà A1 - cửa nhìn ra hồ nước)  
18/4/2022 Đại học Hùng Vương Luật kinh tế K62 (8h00-9h30) Quan hệ công chúng k62 (14h00-15h00) Bộ phận một cửa Quầy 11 ( Tầng G nhà A1 - cửa nhìn ra hồ nước)  
18/4/2022 Đại học Hùng Vương Quản trị nhân lực k62(10h00-11h00) Marketing k62 (15h00-16h30) Bộ phận một cửa Quầy 11 ( Tầng G nhà A1 - cửa nhìn ra hồ nước)  
19/4/2022 Đại học Hùng Vương Quản lý đất đai K62 (8h00-9h00) Quản trị khách sạnk62 (14h00-14h30) Bộ phận một cửa Quầy 11 ( Tầng G nhà A1 - cửa nhìn ra hồ nước)  
19/4/2022 Đại học Hùng Vương Kinh tế & Quản lý nguồn nhân lực K62(9h00-10h00) Quản trị nhân lực k62 ( 15h00- 15h30) Bộ phận một cửa Quầy 11 ( Tầng G nhà A1 - cửa nhìn ra hồ nước)  
19/4/2022 Đại học Hùng Vương Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành k62 (10h00-11h00)   Bộ phận một cửa Quầy 11 ( Tầng G nhà A1 - cửa nhìn ra hồ nước)  
20/4/2022 Đại học Công nghiệp

Kế toán K62(8h00-10h00)

Quản trị kinh doanh (10h00-11h30)

 

Kinh doanh Quốc tế K62 (14h00-15h00) Bộ phận một cửa Quầy 11 ( Tầng G nhà A1 - cửa nhìn ra hồ nước)  
20/4/2022 Đại học Công nghiệp Kinh doanh thương mại k62 (15h00-16h00) Bộ phận một cửa Quầy 11 ( Tầng G nhà A1 - cửa nhìn ra hồ nước)  
21/4/2022 Đại học Công nghiệp Kinh tế đầu tư K62(8h00-9h30) Logictic & QL chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ QT (LSIC) K62 (14h00-15h00) Bộ phận một cửa Quầy 11 ( Tầng G nhà A1 - cửa nhìn ra hồ nước)  
21/4/2022 Đại học Công nghiệp Kinh tế Quốc tế k62 (9h30-11h30) Quản lý dự án K62 (15h00-16h30) Bộ phận một cửa Quầy 11 ( Tầng G nhà A1 - cửa nhìn ra hồ nước)  
22/4/2022 Đại học Công nghiệp Quản trị chất lượng và đổi mới (EMQI) K62(8h00-9h30) Thống kê kinh tế K62 (14h00-15h00) Bộ phận một cửa Quầy 11 ( Tầng G nhà A1 - cửa nhìn ra hồ nước)  
22/4/2022 Đại học Công nghiệp Quản trị dđiều hành thông minh (ESOM) K62 (9h30-11h00) Thương mại điện tử k62 (15h30-16h30) Bộ phận một cửa Quầy 11 ( Tầng G nhà A1 - cửa nhìn ra hồ nước)  
25/4/2022 Trường Đại học kinh tế Quốc dân Tất cả các lớp chuyên ngành còn lại K60 Tất cả các lớp chuyên ngành còn lại K60 Bộ phận một cửa Quầy 11 ( Tầng G nhà A1 - cửa nhìn ra hồ nước)  
           
Ghi chú:- Các bạn sinh viên không đến nhận chứng chỉ GDQP và An ninh đúng lịch trên
 sẽ đến nhận sau  ngày 25/4 /2022  vào các buổi chiều từ 15h00 đến 16h00 hàng ngày( Trừ ngày nghỉ lễ và thứ 7, chủ nhật) tại phòng Bộ phận một cửa Quầy 11 ( Tầng G nhà A1 - cửa nhìn ra hồ nước)
gặp Mrs Hạnh- Zalo: 0835984566, Email: hanhhl@neu.edu.vn
   - Các bạn mang theo Thẻ sv hoặc CMT  khi nhận chứng chỉ