Tin tức - thông báo

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo danh sách sinh viên đã đăng ký thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh

Danh sách sinh viên đăng ký thi CĐR tháng 4_2022

Ngày thi dự kiến: 16/4/2022

Sinh viên có tên trong danh sách trên lưu ý theo dõi thông báo về ca thi, phòng thi trên trang daihocchinhquy.neu.edu.vn ( Muộn nhất 02 ngày trước ngày thi)

Trân trọng !