Tin tức - thông báo

Nằm trong kế hoạch phát triển và ứng dụng CNTT hỗ trợ công tác QLĐT ĐHCQ theo hướng phục vụ sinh viên ngày càng tốt hơn, Phòng QLĐT đang triển khai dự án xây dựng công cụ Chatbot dựa trên nền tảng CNTT, Công nghệ AI để đưa vào sử dụng nhằm tăng tương tác với sinh viên, giúp cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc của sinh viên về các học vụ QLĐT,... của Trường theo hướng "thông minh". 

Trân trọng giới thiệu với các em sinh viên NEU công cụ Chatbot - QLĐT được tích hợp trên fanpage sau: 

https://www.facebook.com/QLDTNEU 

Chatbot - QLĐT được xây dựng với 14 nhóm chủ đề chính: 

(1) Kế hoạch đào tạo; thời khóa biểu; đăng ký học; thực tập tốt nghiệp 

(2) Tài khoản sinh viên trên trang đại học chính quy 

(3) Lịch thi; Học phí; Turnitin,.. 

(4) Điểm/kết quả học tập 

(5) Thông tin sinh viên; cảnh báo học vụ 

(6) Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học; quy trình đổi điểm ngoại ngữ, tin học 

(7) Văn bằng tốt nghiệp 

(8) Học Giáo dục quốc phòng và an ninh 

(9) Giáo trình học liệu (DRM) 

(10) Học chương trình hai 

(11) Lưu học sinh 

(12) Cung cấp các dịch vụ công QLĐT (qua bộ phận 1 cửa) 

(13) Học văn bằng 2 Chính quy 

(14) Tuyển sinh (ĐHCQ; VB2-CQ;…) 

Chatbot - QLĐT sẽ tiếp tục được phát triển, mở rộng để góp phần hỗ trợ sinh viên 24/7. 

Mọi ý kiến góp ý của các bạn sinh viên sẽ góp phần giúp cho công cụ Chatbot - QLĐT ngày càng phát triển, ngày càng thông minh (địa chỉ email tiếp nhận góp ý: ducla@neu.edu.vn hoặc giangph@neu.edu.vn) 

Trân trọng!